Usługi związane

W ramach projektu świadczymy usługi wspomagające proces projektowania m.in.:

 

Akcja ofertowa na urządzenia podstawowe zawiera:

   • Przygotowanie zapytań ofertowych
   • Uzgodnienie z Inwestorem listy potencjalnych dostawców
   • Zebranie ofert wraz z korespondencją techniczną
   • Porównanie ofert pod względem techniczno-kosztowym
   • Wykonanie wytycznych do zakupu
   • Udział / prowadzenie negocjacji kontraktowych w zakresie technicznym
   • Wykonanie załączników technicznych do kontraktu

Koordynacja prac projektowych lokalnych biur projektów / dostawców urządzeń i instalacji

Koordynacja prac w zakresie projektu: Biuro Projektowe – Inwestor – Oferenci / Dostawcy urządzeń – podwykonawcy

Sprawdzenia za zgodność z wytycznymi projektowymi projektów lokalnych biur projektowych / dostawców urządzeń i instalacji