Usługi przedprojektowe

W ramach usług przedinwestycyjnych SODACONSULT oferuje wykonanie poniższych opracowań:

  • Alternatywne Studium Techniczne
  • Alternatywne Studium Kosztowe
  • Akcja Ofertowa – wstępne rozpoznanie rynku
  • Alternatywne Studium Lokalizacyjne dla nowych oddziałów.
  • Inne usługi inżynierskie zależne od uzgodnień z Inwestorem.