Technologia produkcji sody oczyszczonej – spożywczej i farmaceutycznej

W produkcji sody oczyszczonej kładzie się obecnie duży nacisk na produkcję zgodną z wymaganiami jak dla produktu spożywczego i farmaceutycznego. Nowe instalacje powinny spełniać wymagania norm i przepisów GMP oraz HACCP.

Produkt powinien spełniać wymagania jakościowe zgodne z wymaganiami polskimi i świadomymi, m.in. z Farmakopea Polska X wydana w 2014 roku; Farmakopea Europejska 8 wydana w 2013 roku (Ph. Eur. 8), Farmakopea Amerykańska z 2013 roku (USP36 – NF 31) lub nowszymi.

SODACONSULT wykonuje projekty dla instalacji sody oczyszczonej zgodnie z powyższymi wymaganiami na technologii opartej na karbonizacji roztworu sody kalcynowanej gazem CO2 w kolumnach pionowych.

W zakresie opracowania uwzględniamy takie elementy jak:

 • Analiza i identyfikacja potencjalnych zagrożeń
 • Kategoryzacja ryzyka zagrożenia
 • Wytyczne do ograniczenia występowania zagrożenia
 • Wytyczne dla postępowania w razie przekroczenia wartości dopuszczalnych
 • Wyznaczenie punktów kontrolnych
 • Harmonogram badań i kontroli – monitoring
 • Idea walidacji

W kompletnej instalacji produkcji sody oczyszczonej można wyróżnić następujące węzły:

 • Magazynowanie surowców
 • Rozpuszczanie sody kalcynowanej
 • Filtracja płynu na poziomie 1 µm z pomocą filtracyjną lub bez
 • Oczyszczanie gazu CO2 pod ciśnieniem 2,5 ÷ 3 bar(g) na poziomie 1 µm – instalacja skruberowa
 • Chłodzenie roztworów bliskich nasycenia
 • Karbonizacja kolumnowa z wydzieleniem zawiesiny
 • Zagęszczanie i wirowanie na wirówkach pulsacyjnych
 • Suszenie w fazie fluidalnej
 • Przesiewanie na przesiewaczach wielopokładowych i buforowanie
 • Pakowanie w worki a 10; 20; 25; 500; 1000 kg z monitoringiem poszczególnych worków oraz paletyzacja
 • Magazynowanie produktu i opakowań z monitoringiem jakości powietrza

 

e