Technologia produkcji sody kalcynowanej

c

W procesie produkcji można wyróżnić następujące instalacje:

 •  
  Instalacja wypalania kamienia wapiennego – piece wapienne szybowe i obrotowe
 • Instalacja oczyszczania gazu piecowego
 • Instalacja sprężania gazu CO2
 • Instalacja lasowania wapna
 • Instalacja rozpuszczania soli NaCl
 • Instalacja oczyszczania solanki metodą wapienno-sodową
 • Instalacja dekantacji i filtracji solanki
 • Instalacja absorpcji – kolumny półkowe
 • Instalacja karbonizacji - kolumny półkowe z wewnętrznymi chłodnicami
 • Instalacja destylacji z parą wodną - kolumny destylacyjne
 • Instalacja filtracji próżniowej - filtry obrotowe; filtry taśmowe
 • Instalacja kalcynacji sody – parowe kalcynatory obrotowe
 • Instalacja zgniatania sody lekkiej – pracy obrotowe walcowe
 • Instalacja krystalizacji sody monohydratowej – krystalizatory obrotowe
 • Instalacje suszenia – suszarki fluidalne
 • Instalacja oczyszczania ścieków technologicznych z zawiesiną – dekantery, prasy filtracyjne
 • Instalacje filtracji płynów procesowych, wody itp. – filtry ciśnieniowe i bezciśnieniowe, skrubery itp.
 • Instalacje sprężonego powietrza procesowego i AKPiA
 • Instalacje transportu materiałów sypkich – przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, kubełkowe, ślimakowe, talerzykowe, dozowniki celkowe, przesypy zwykłe i regulowane zdalnie itp.
 • Transport cieczy – pompy odśrodkowe chemiczne, perystaltyczne, ślimakowe, rotacyjne, pompy szlamów itp.
 • Instalacje odpylania węzłów produkcyjnych – obliczenia sieci odpylających, wentylatory, filtry workowe itp.

Wiele z powyższych procesów lub elementów poszczególnych instalacji występuje w innych gałęziach przemysłu. Dlatego SODACONSULT posiada kwalifikacje do wykonywania szerokiego zakresu prac nie tylko w przemyśle sodowym.

d