Projekty wykonawcze

SODACONSULT oferuje kompleksowe wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach np.:

  • Projekt technologiczno-montażowy
  • Projekt konstrukcyjno – budowlany
  • Projekt kontroli i pomiarów
  • Projekt sterowania i wizualizacji
  • Projekt elektryczny
  • Projekty instalacyjne (HVAC; wod.-kan.)
  • Projekty połączeń zewnętrznych
  • Projekt dróg i placów
  • Dokumentacja powykonawcza