Projekty mechaniczne urządzeń nietypowych

Dla nietypowych urządzeń technologicznych, występujących w instalacji, SODACONSULT oferuje dokumentację w następującym zakresie:

  • Specyfikacje techniczne urządzeń nietypowych
  • Rysunki założeń konstrukcyjnych
  • Pełna dokumentacja konstrukcyjna urządzenia: rysunki konstrukcyjne; DTR; WTWiO,obliczenia
  • Dla urządzeń ciśnieniowych – dokumentacja zgodna z wymaganiami UDT