Projekty budowlane

SODACONSULT oferuje cały proces projektowy wraz z odpowiednimi uzgodnieniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a mianowicie:

  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • Raport oddziaływania na środowisko
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Projekt budowlany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującego Prawa Budowlanego