Początki biura

Biuro Technologiczne SODACONSULT s.c. powstało w roku 1991 w wyniku transformacji ekonomiczno-ustrojowej w Polsce, na bazie doświadczonych projektantów pochodzących głównie z dużych biur projektowych: BIPROKWAS Oddział Kraków, oraz CHEMADEX Kraków.

Specjalistyczna dokumentacja i usługi Biura BIPROKWAS (z siedzibą w KZS – Krakowskie Zakłady Sodowe „Solvay”) były wykonywane przez wiele lat dla Polskiego Przemysłu Sodowego

Założycielami Biura byli wspólnicy Andrzej Auriga i Stanisław Smyk, którzy pracując w BIPROKWAS Kraków byli generalnymi projektantami Janikowskich Zakładów Sodowych (JZS) i Inowrocławskich Zakładów Chemicznych (IZChem), a także pracowali dla zagranicznych biur projektowych we Francji, Niemczech, Algierii, Indiach, Iraku, Argentynie, Kenii, Egipcie, Białorusi, Rosji i Ukrainie.

Założyciele biura

Prezesi

Pierwsze logo

Znaczek historyczny