Ogólny zakres oferty

b

Oferujemy wykonywanie prac w zakresie:

Studia przedprojektowe

 • Studium lokalizacyjne
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Studium środowiskowe

Projekty procesowe

 • Bilanse materiałowe i cieplne, dobór urządzeń, schematy technologiczne, założenia technologiczne urządzeń nietypowych

Projekty podstawowe / bazowe

 • We wszystkich branżach

Projekty budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę

 • W zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym

 
Projekty wykonawcze

 • We wszystkich branżach

 
Projekty mechanicznych urządzeń nietypowych

 • Założenia konstrukcyjne urządzeń
 • Dokumentacja konstrukcyjna
 • Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
 • Instrukcje obsługi

 
Ofertowanie urządzeń

 • Zapytania ofertowe
 • Uzgodnienia z dostawcami (krajowymi i zagranicznymi)
 • Porównania ofert i wytyczne do zamówienia
 • Udział w przygotowaniu załączników technicznych do kontraktu

Instrukcje

 • Instrukcje technologiczne
 • Instrukcje rozruchu
 • Instrukcje stanowiskowe

 
Nadzory Autorskie

 • Nad budową
 • Rozruchem technologicznym instalacji
 • Testem gwarancyjnym

 
Pozostałe usługi

 • Konsultacje technologiczne
 • Audyty technologiczne