O firmie

Znaczek historyczny

Początki biura

Biuro Technologiczne SODACONSULT s.c. powstało w roku 1991 w wyniku transformacji ekonomiczno-ustrojowej w Polsce, na bazie doświadczonych projektantów pochodzących głównie z dużych biur projektowych: BIPROKWAS Kraków, oraz CHEMADEX Kraków.

Założycielami Biura byli wspólnicy Andrzej Auriga i Stanisław Smyk, którzy pracując w BIPROKWAS Kraków byli generalnymi projektantami Janikowskich Zakładów Sodowych i Inowrocławskich Zakładów Chemicznych.