Usługi związane

W ramach projektu świadczymy usługi wspomagające proces projektowania m.in.:

 

Akcja ofertowa na urządzenia podstawowe składająca się z:

  • Przygotowanie zapytań ofertowych
  • Uzgodnienie z Inwestorem listy potencjalnych dostawców
  • Zebranie ofert wraz z korespondencją techniczną
  • Porównanie ofert pod względem techniczno-kosztowym
  • Wykonanie wytycznych do zakupu
  • Udział / prowadzenie negocjacji kontraktowych w zakresie technicznym
  • Wykonanie załączników technicznych do kontraktu

Koordynacja prac projektowych lokalnych biur projektów / dostawców urządzeń i instalacji

Koordynacja prac w zakresie projektu: Biuro Projektowe – Inwestor – Oferenci / Dostawcy urządzeń – podwykonawcy

Sprawdzenia za zgodność z wytycznymi projektowymi projektów lokalnych biur projektowych / dostawców urządzeń i instalacji