Usługi przy realizacji inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji SODACONSULT oferuje usługi w zakresie:

  • Nadzór autorski lub inwestorski nad realizacją inwestycji
  • Odbiory pośrednie i końcowe
  • Odbiory urządzeń przed wysyłką od dostawców
  • Rozruch mechaniczny linii technologicznych
  • Rozruch technologiczny linii technologicznych
  • Udział w testach gwarancyjnych
  • Szkolenie załogi w zakresie procesu technologicznego