Najważniejsze referencje

Soda kalcynowana – lekka i ciężka

Data Projekt/inwestycja Klient/Kraj/Lokalizacja Usługi SODACONSULT
2020 MODERNIZACJA WĘZŁA WYMYWANIA SOLI CHLORKOWYCH NA INSTALACJI GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ I ODPADOWEJ ALPAT – Alcalis de la Patagonia
Argentyna
San Antonio Oeste
Koncepcja do zatwierdzenia
Projekt procesowy – aktualizacja
Projekt wykonawczy
   Technologiczno-montażowy
   AKP i sterowania
   Elektryczny
   Budowlano-konstrukcyjny
Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna)
2015 INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ
z wykorzystaniem relokowanych urządzeń
ALPAT – Alcalis de la Patagonia
Argentyna
San Antonio Oeste
Koncepcja do zatwierdzenia
Projekt procesowy – aktualizacja
Projekt wykonawczy
   Technologiczno-montażowy
   AKP i sterowania
   Elektryczny
   Budowlano-konstrukcyjny
Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna)
2015 MODERNIZACJA INSTALACJI SODY MONOHYDRATOWEJ CIECH Soda Polska (CSP)
Polska
Z.P. „Soda Mątwy”, Inowrocław
Projekt Wykonawczy
   Technologiczno-montażowy
   AKP i sterowania
   Elektryczny
Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna)
2015 MODERNIZACJA INSTALACJI SODY MONOHYDRATOWEJ CIECH Soda Polska (CSP)
Polska
Z.P. „Soda Mątwy”, Inowrocław
Projekt Wykonawczy
   Technologiczno-montażowy
   AKP i sterowania
   Elektryczny
Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna)
2015 INSTALACJA FILTRACJI ZAWIESINY WAPNA POSODOWEGO CIECH Soda Polska (CSP)
Polska
Z.P. „Janikosoda”, Inowrocław
Koncepcja do zatwierdzenia
Projekt podstawowy
Pozwolenie na budowę
Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna)
2014 INTENSYFIKACJA PRODUKCJI SODY KALCYNOWANEJ
o wydajności 200 000 t/rok
Oczyszczanie solanki – filtracja
Absorpcja
Destylacja – nowa linia
Monohydrat
Utylizacja – ochrona środowiska
Instalacja sprężonego powietrza
Instalacja odpylania
CIECH Soda Polska (CSP)
Polska
Z.P. „Soda Mątwy”, Inowrocław
Projekt Wykonawczy Etap II – cz. technologiczna
   Projekt Instalacji
   Studium rurociągowe
   Rysunki Założeniowe urządzeń nietypowych
   Dokumentacja Konstrukcyjna urządzeń nietypowych
   Wytyczne dla innych części
   Wytyczne i instrukcje
   Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna)
2013 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI SODY KALCYNOWANEJ ALPAT – Alcalis de la Patagonia
Argentyna
San Antonio Oeste
Koncepcja techniczna do zatwierdzenia
Połączenia zewnętrzne
2010 NOWA INSTALACJA SODY CIĘŻKIEJ MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE I EKSPEDYCJA Bereznikowskie Zakłady Sodowe
Rosja
Berezniki
Program na osiągnięcie parametrów projektowych instalacji sody ciężkiej
Audyt techniczny
2007 NOWY ZAKŁAD SODOWY BELPROM
Białoruś
Mińsk
Wstępna Koncepcja Techniczna

Soda oczyszczona spożywcza i farmaceutyczna

Data Projekt/inwestycja Klient/Kraj/Lokalizacja Usługi SODACONSULT
2015 INSTALACJA SODOWEGO BIKARBONATU OCZYSZCZONEGO w Azji CIECH Soda Polska (CSP)
Polska
Warszawa
Wstępne Studium wykonalności Inwestycji
2013 ROZBUDOWA INSTALACJI SODOWEGO BIKARBONATU OCZYSZCZONEGO CIECH Soda Polska (CSP)
Polska
Z.P. „Soda Mątwy”, Inowrocław
Koncepcja do zatwierdzenia
Projekt procesowy
Projekt wykonawczy
   Technologiczno-montażowy
   AKP i sterowania
   Elektryczny
   Budowlano-konstrukcyjny
Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna)
2010 NOWA INSTALACJA SODOWEGO BIKARBONATU OCZYSZCZONEGO
w La Madeleine
Novacarb
Francja
Nancy
Dokumentacja Konstrukcyjna urządzeń nietypowych (aparaty kolumnowe)
1997 NOWA INSTALACJA SODOWEGO BIKARBONATU OCZYSZCZONEGO CIECH Soda Deutschland
Niemcy
Sodawerk Stassfurt
Projekty podstawowy
Projekt techniczny
Rysunki robocze
Dostawa wyposażenia

Warzelnie soli

Data Projekt/inwestycja Klient/Kraj/Lokalizacja Usługi SODACONSULT
2014 PRÓŻNIOWA WARZELNIA SOLI Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)
Polska
Warszawa
Wstępne studium wykonalności inwestycji
2012 PRÓŻNIOWA WARZELNIA SOLI KGHM Polska Miedź
Polska
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”
Etap II – szczegółowe studium wykonalności inwestycji

Metale nieżelazne

Data Projekt/inwestycja Klient/Kraj/Lokalizacja Usługi SODACONSULT
2015 MODERNIZACJA INSTALACJI SIARCZANU NIKLU (NISO4)
KGHM Polska Miedź
Polska
Oddział Huta Miedzi „Głogów”
Projekt wykonawczy
   Technologiczno-montażowy
   Budowlano-konstrukcyjny
   Elektryczny
   AKPiA
   Sterowania i wizualizacji
Wytyczne i instrukcje
Kontraktowanie urządzeń (cz. techniczna)
2014 NOWA INSTALACJA CHŁODZENIA I MIELENIA BLENDY PRAŻONEJ (ZnO) Zakłady Górniczo Hutnicze ZGH „Bolesław”
Polska
Bukowno
Pomoc techniczna przy montażu i uruchomieniu
2011 INSTALACJA DO ODZYSKU CIEPŁA
z wyparek siarczanu magnezu
Zakłady Górniczo Hutnicze ZGH „Bolesław”
Polska
Wrocław
Wariantowa Koncepcja
2009 MODERNIZACJA INSTALACJI ZATĘŻANIA ELEKTROLITU
Zagęszczanie elektrolitu w produkcji siarczanu niklu
KGHM Polska Miedź
Polska
Oddział Huta Miedzi „Głogów”
Koncepcja lokalizacyjna wielowariantowa
Projekt podstawowy
Projekt wykonawczy
Nadzór autorski

Pozostałe

Data Projekt/inwestycja Klient/Kraj/Lokalizacja Usługi SODACONSULT
2008 SYSTEM ODWADNIANIA OSADÓW MIEDZIOWYCH KGHM Polska Miedź
Polska
Oddział Zakłady Wzbogacania Rud Polkowice
Ekspertyza technologiczna odwadniania osadów
2002 WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW KOH + K2CO3 ANWIL
Polska
Włocławek
Analiza rynku